Správa pre nového používateľa Internet banking je dostupný z adries - "moja.postovabanka.sk" a "www.postovabanka.sk". Zadaním niektorej z týchto internetových adries do Vášho prehliadača sa presuniete do verejnej časti Internet bankingu.

Verejné stránky Internet bankingu: Obsahujú základné informácie o Internet bankingu, príručky, pomocný softvér a zoznamy e-obchodov umožňujúcich platby cez Internet banking Poštovej banky Verejné stránky sú dostupné všetkým používateľom Internetu. Do privátnej časti Internet bankingu sa dostanete cez tlačidlo prihlásenie.

Privátne stránky Internet bankingu: Prístup k privátnym dátam na Vašich účtoch je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Po úspešnom prihlásení sa základná ponuka operácií naplní podľa nastavení zadaných pri vytvorení Vášho prístupu.