Bezpečnosť Internet bankingu

Všeobecné bezpečnostné pravidlá pri práci s Internet bankingom

V poslednom čase bolo zaznamenaných niekoľko pokusov o získanie identifikačných údajov a hesiel prostredníctvom mailu, telefónu alebo internetu. Na tejto stránke nájdete pokyny k dodržaniu bezpečného prístupu do Internet bankingu.

Ako chrániť svoj účet?

Základné pravidlá:

 1. NIKDY neprezrádzajte svoje identifikačné údaje (heslá, kódy, PINy ...)
 2. Banka NIKDY nežiada citlivé identifikačné údaje od klienta mailom a ani telefonicky
 3. NIKDY neukladajte svoje heslá do pamäti počítača
 4. Používajte len overené a chránené PC. Počítač chráňte nainštalovaním aktuálnych verzií antivírusových a antispyware programov, firewallom.
 5. NIKDY nepoužívajte ľahko uhádnuteľné heslá.

VŽDY si overte či komunikujete priamo s bankou:

 1. Overte v prehliadači, či adresa prihlasovacej stránky v prehliadači začína
  "https://moja.postovabanka.sk/ib/logon.aspx"
 2. Overte, či je prihlasovacia stránka zabezpečená šifrovaním, čo indikuje obrázok "zámočku"
 3. Overte platnosť šifrovacieho certifikátu kliknutím na "zámoček" a skontrolovaním vydavateľa Geo Trust a cieľového servera servera "moja.postovabanka.sk"

Ako sa brániť pred phishing/vishing útokmi pri práci s internet bankingom?

Akými najčastejšími spôsobmi sa môže pokúsiť útočník získať Vaše údaje (napr. prihlasovacie meno a heslo do Internet bankingu)?

 • telefonicky postupným presviedčaním o možnosti vyriešenia často neexistujúceho problému. Cieľom útočníka je získať Vaše osobné údaje, prihlasovacie meno a heslo, prípadne iné zneužiteľné informácie.
 • odosielaním nevyžiadaných emailov obsahujúcich vírusy a spyware schopný sledovať Vašu činnosť na počítači, prípadne požadovaním vyplnenia falošných webových formulárov.
 • tvorbou podvodných webových stránok podobných webom, ktoré často používate. Podvodné alebo nedostatočne zabezpečené weby sú okrem zbierania "citlivých" informácií naviac schopné nainštalovať do Vášho počítača vírus alebo spyware.

Ako sa chrániť pred pokusmi o získanie Vašich údajov pre prístup do Internet bankingu?

 1. Nikdy neprezrádzajte svoje identifikačné údaje (heslá, kódy, PINy ...).
  Banka nikdy nežiada citlivé identifikačné údaje od klienta e-mailom a ani telefonicky.
 2. Pripájajte sa do Internet bankingu iba z zabezpečených počítačov
  • s nainštalovaným a pravidelne aktualizovaným antivírusovým softvérom
  • s nainštalovaným a pravidelne aktualizovaným antispyware softvérom
  • s automatickým preberaním a inštalovaním bezpečnostných aktualizácií operačného systému
  • s povoleným softvérovým alebo hardvérovým firewallom
 3. Pre prístup do Internet bankingu používajte iba pravidelne bezpečnostne aktualizované internetové prehliadače.
 4. Zapnite vo svojom internetovom prehliadači službu na ochranu pred phishingovými útokmi a škodlivým softvérom
  • v Internet Explorer-e 10 a vyššom cez menu Bezpečnosť/Filter SmartScreen/Zapnúť filter SmartScreen
  • v Firefox 28 a vyššom cez menu Nástroje/Možnosti/záložka Bezpečnosť vybrať voľby
   "Blokovať nahlásené útočné stránky" a "Blokovať nahlásené podvodné stránky"
  • v prehliadači Google Chrome 34 a vyššom cez menu Nastavenia/linka zobraziť Rozšírené nastavenia/sekcia Súkromie
   vybrať voľbu "Povoliť ochranu pred phishingom a malware"
 5. Preberajte súbory iba z dôveryhodných webov.
 6. Neotvárajte prílohy nevyžiadaných e-mailov.
 7. Udržiavajte svoju domácu sieť bezpečnú.
  • kontaktujte pravidelne dodávateľa/predajcu Vášho internetového smerovača (modemu alebo routera) a uistite sa, že zariadenia Vašej domácej siete majú aktuálny a bezpečný softvér/firmvér.
  • preverte si, že na správu modemu/routera Vašej siete je použité silné heslo dostatočnej dĺžky. Slabé heslo na správu domácej siete výrazne uľahčuje útočníkom ovládnutie Vašej komunikácie s internetom.
 8. Nepodceňujte vynaliezavosť útočníkov a pred každým prihlásením do Internet bankingu si overte, že adresa do Internet bankingu začína https://moja.postovabanka.sk/ bez akýchkoľvek ďalších znakov, ako sú napríklad _ - ? , opakujúcich sa písmen a iných odlišností.

Základné pojmy:

Phishing
podvodný email, ktorý vyzerá akoby ho zaslala banka. Písaný väčšinou zdvorilo a v záujme klienta. Môže obsahovať aj vírus.
Vishing
(kombinácia slov voice-over fishing, t.j. lovenie „prostredníctvom hlasu") - je podvodný postup s využitím telefonického rozhovoru, pomocou ktorého sa útočník snaží od klienta získať citlivé údaje (osobné údaje, prístupové heslá do internet bankingu, čísla platobných kariet a pod.)
Pharming
podvodne vytvorená webová stránka podobajúca sa na originálnu stránku banky.
Social engineering
podvodné telefonáty, pri ktorých volajúci predstiera, že pracuje v banke a snaží sa získať citlivé identifikačné údaje od klienta.
Vírus, spyware
škodlivý kód resp. program, ktorý poškodzuje funkčnosť PC. Môže sťahovať a odosielať citlivé údaje z PC cudzej osobe.

V prípade akéhokoľvek podozrenia okamžite kontaktujte banku na *6500 alebo 0850 00 6500, resp. info@pabk.sk .